ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 5.0AH

Κερδίστε ΔΩΡΕΑΝ μία μπαταρία 5,0 Ah αξίας 349,00 € με την αγορά προϊόντων EGO αξίας 999,00€ σε μία μόνο συναλλαγή.

Αυτή η προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο από συμμετέχοντες εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους EGO από 01/06/2024 έως 31/12/2024 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Κατά τη διάρκεια της καθορισμένης περιόδου προσφοράς, όταν αγοράσετε προϊόντα EGO αξίας 999,00 € σε μία μόνο συναλλαγή, θα λάβετε δωρεάν μία μπαταρία 5,0 Ah (BA2800T)

Η δωρεάν μπαταρία 5,0 Ah (BA2800T) θα σας παρασχεθεί από τον συμμετέχοντα εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή EGO από τον οποίο αγοράσατε προϊόντα EGO αξίας 999,00€ σε μία μόνο συναλλαγή (τα αξεσουάρ δεν περιλαμβάνονται).

Αυτή η προσφορά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη προσφορά, έκπτωση ή προώθηση.

Δεν θα προσφερθεί στους πελάτες εναλλακτικό δωρεάν προϊόν σε περίπτωση που η μπαταρία 5,0Ah (BA2800T) είναι εκτός αποθέματος. Όλα τα δωρεάν προϊόντα είναι ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, δεν μεταβιβάζεται και δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις σε μετρητά.

Σε περίπτωση παράδοσης του προϊόντος απευθείας στον καταναλωτή ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετα έξοδα για το χειρισμό και την αποστολή.

Η δηλωμένη αξία του ΔΩΡΕΑΝ προϊόντος είναι σωστή σύμφωνα με την τιμή που δημοσιεύει το www.egopowerplus.gr από την 1η Ιουνίου 2024.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 15,0AH ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΠΟΙΟΙΔΗΠΟΤΕ RIDE-ON

Λάβετε ΔΩΡΕΑΝ τις πρώτες σας μπαταρίες 15,0Ah αξίας 1.061,00€ όταν αγοράζετε οποιοδήποτε από τα Ride-on Mowers της EGO (ZT4200E-L, ZT5200E-L, ZT4200E-S ή TR3800E-B) σε μία μόνο συναλλαγή.

Αυτή η προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο από συμμετέχοντες εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους EGO από 01/06/2024 έως 31/12/2024 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Κατά τη διάρκεια της καθορισμένης περιόδου προσφοράς, όταν αγοράζετε οποιοδήποτε από τα Ride-on Mowers της EGO (ZT4200E-L, ZT5200E-L, ZT4200E-S ή TR3800E-B) σε μία μόνο συναλλαγή, θα λάβετε μία μπαταρία 10,0 Ah (BA560) και μία μπαταρία 5.0Ah (BA2800T) συνολικής αξίας 1.061,00€ δωρεάν.

Οι δωρεάν μπαταρίες σας (1 x BA5600T-10 Αh και 1 x BA2800T-5 Ah) θα παρέχονται από τον συμμετέχοντα εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή EGO από όπου αγοράσατε το Ride-on Mower της EGO (ZT4200E-L, ZT5200E-L, ZT4200E-S, TR3800E-2).

Αυτή η προσφορά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη προσφορά, έκπτωση ή προώθηση.

Δεν θα προσφερθεί στους πελάτες εναλλακτικό δωρεάν προϊόν σε περίπτωση εξάντλησης των μπαταριών. Όλα τα δωρεάν προϊόντα είναι ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, δεν μεταβιβάζεται και δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις σε μετρητά.

Σε περίπτωση παράδοσης του προϊόντος απευθείας στον καταναλωτή ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετα έξοδα για το χειρισμό και την αποστολή.

Η δηλωμένη αξία του ΔΩΡΕΑΝ προϊόντος είναι σωστή σύμφωνα με την τιμή που δημοσιεύει το www.egopowerplus.gr από την 1η Ιανουαρίου 2024.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 10,0AH ΣΤΗΝ ΜΙΣΗ ΤΙΜΗ

Λάβετε 4 μπαταρίες 10,0Ah (BA5600T) σε ΜΙΣΗ ΤΙΜΗ αξίας 1.424,00 € όταν αγοράζετε οποιοδήποτε από τα Ride-on Mowers της EGO (ZT4200E-L, ZT5200E-L, ZT4200E-S ή TR3800E-B) σε μία συναλλαγή.

Αυτή η προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο από συμμετέχοντες εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους EGO από 01/06/2024 έως 31/12/2024 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Κατά τη διάρκεια της καθορισμένης περιόδου προσφοράς, όταν αγοράζετε οποιοδήποτε από τα Ride-on Mowers της EGO (ZT4200E-L, ZT5200E-L, ZT4200E-S ή TR3800E-B) και 2 μπαταρίες 10 Ah (BA5600T) σε μία μόνο συναλλαγή, θα λάβετε άλλες 2 μπαταρίες x 10,0Ah (BA5600T) αξίας 1.424,00 € δωρεάν.

Οι δωρεάν μπαταρίες σας (2 x 10 Ah BA5600T) θα παρέχονται από τον συμμετέχοντα εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή EGO από όπου αγοράσατε το Ride-on Mower της EGO (ZT4200E-L, ZT5200E-L, ZT4200E-S ή TR3800E-B) σε μία συναλλαγή.

Αυτή η προσφορά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη προσφορά, έκπτωση ή προώθηση.

Δεν θα προσφερθεί στους πελάτες εναλλακτικό δωρεάν προϊόν σε περίπτωση εξάντλησης των μπαταριών. Όλα τα δωρεάν προϊόντα είναι ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, δεν μεταβιβάζεται και δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις σε μετρητά.

Σε περίπτωση παράδοσης του προϊόντος απευθείας στον καταναλωτή ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετα έξοδα για το χειρισμό και την αποστολή.

Η δηλωμένη αξία του ΔΩΡΕΑΝ προϊόντος είναι σωστή σύμφωνα με την τιμή που δημοσιεύει το www.egopowerplus.gr από την 1η Ιανουαρίου 2024.