Εγχειρίδια χρήσης και ασφαλείας

Εγχειρίδια χρήσης και ασφαλείας

Τα εγχειρίδια χρήσης και ασφάλειας για όλη τη σειρά προϊόντων της EGO Power+ βρίσκονται παρακάτω

EGO Power+ Multi-Tool
Hide Show manuals and safety sheets
Product Manual Safety Sheet
BBA2100 Bristle Brush Attachment PDF (43.8MB)
BCA1200 30cm Brush Cutter Attachment PDF (50MB)
CTA9500 Cultivator Attachment PDF (47.4MB)
EA0800 Edger Attachment PDF (43.5MB)
EP7501 Carbon Fibre Extension Pole PDF (0.3MB)
HTA2000 51cm Hedge Trimmer Attachment PDF (44.9MB)
HTA2000S 51cm Hedge Trimmer Attachment PDF (46MB)
MHCC1002E Multi-Tool Kit: Hedge Trimmer + Pole Saw Attachments PDF (44.9MB)
MHSC2002E Multi-Tool Kit: Line Trimmer + Brush Cutter Blade + Hedge Trimmer + Pole Saw + Edger Attachments PDF (44.9MB)
OSA1000 Olive Shaker Attachment PDF (6MB) PDF (1.4MB)
PH1400E Multi-Tool Power Head PDF (35.2MB)
PH1420E MULTI-TOOL POWER HEAD PDF (35.8MB)
PPX1000 Professional-X Telescopic Pole PDF (2.3MB)
PSA1000 Pole Saw Attachment PDF (48.5MB)
PSX2500 Telescopic Pruning Saw Attachment PDF (3.2MB)
PTX5100 Telescopic Hedge Trimmer Attachment PDF (3.1MB)
RTA2300 Rotocut Attachment PDF (41.7MB)
SSA1200 SNOW SHOVEL PDF (33.2MB)
STA1500 38cm Grass Trimmer Attachment PDF (45.1MB)
STA1600 GRASS TRIMMER ATTACHMENT PDF (36.4MB)
EGO Power+ Mowers
Hide Show manuals and safety sheets
Product Manual Safety Sheet
LM1700E 42cm Push Mower PDF (34.5MB)
LM1700E-SP 42cm Self-propelled Mower PDF (34.5MB)
LM1701E 42cm Push Mower PDF (34.3MB)
LM1701E-SP 42cm Mower (Kit) PDF (4MB)
LM1702E-SP 42cm Self-propelled Mower PDF (34.3MB)
LM1900E-SP 47cm Self-propelled Mower PDF (35.4MB)
LM1903E-SP 47cm Self-propelled Mower PDF (35MB)
LM2000E 49cm Mower PDF (2.3MB)
LM2020E-SP 50cm Self-propelled Mower PDF (38.7MB)
LM2020E-SP 50cm Self-Propelled Mower PDF (4MB)
LM2021E-SP 50cm Self-propelled Mower PDF (38.7MB)
LM2120E-SP 52cm Self-Propelled Mower PDF (3.3MB)
LM2122E-SP 52cm Self-Propelled Mower (Kit) PDF (2.4MB)
LM2130E-SP 52cm Self-propelled Mower PDF (26.9MB)
LM2135E-SP 52cm Self-propelled Mower PDF (24.7MB) PDF (1.3MB)
ZT4201E-L – Z6 ZTR Riding Mower (Kit) PDF (13.8MB)
EGO Power+ Line Trimmers
Hide Show manuals and safety sheets
Product Manual Safety Sheet
BC1500E 38cm Bike Handle Line Trimmer PDF (2.2MB)
BC1500E-F 38cm Bike Handle Line Trimmer PDF (3.1MB)
BC3800E 38cm Cordless Brush Cutter PDF (58.3MB)
BCX3800 Professional-X Brush Cutter PDF (43.1MB)
RTX2300 Professional-X Rotocut Attachment PDF (42.1MB)
ST1210E 30cm Line Trimmer PDF (2.9MB)
ST1300E-S 33cm Grass Trimmer PDF (3.4MB) PDF (0.8MB)
ST1301E-S 33cm Grass Trimmer (Kit) PDF (2.6MB) PDF (0.8MB)
ST1400E-ST 35cm Grass Trimmer PDF (29.1MB) PDF (0.8MB)
ST1401E-ST 35cm Grass Trimmer (Kit) PDF (29.1MB) PDF (0.8MB)
ST1500E 38cm Line Trimmer PDF (2.2MB)
ST1500E-F 38cm Loop Handled Line Trimmer PDF (3.3MB)
ST1510E 38cm Grass Trimmer PDF (61.3MB)
ST1511E 38cm Grass Trimmer Kit PDF (61.3MB)
ST1530E 38cm Grass Trimmer PDF (42.4MB) PDF (0.8MB)
ST1610E-T 40CM GRASS TRIMMER PDF (29.8MB)
ST1613E-T 40CM GRASS TRIMMER (Kit) PDF (29.8MB)
STX3800 Professional-X Grass Trimmer PDF (42.9MB)
EGO Power+ Hedge Trimmers
Hide Show manuals and safety sheets
Product Manual Safety Sheet
CHT2001E 12V Grass/Shrub Shear PDF (25MB)
HT2000E 51cm Hedge Trimmer PDF (37.5MB) PDF (0.8MB)
HT2001E 51cm Hedge Trimmer (Kit) PDF (37.5MB) PDF (0.8MB)
HT2410E 61cm Hedge Trimmer PDF (37.5MB) PDF (0.8MB)
HT2411E 61cm Hedge Trimmer Kit PDF (37.5MB) PDF (0.8MB)
HT2600E 66CM HEDGE TRIMMER PDF (36.3MB)
HT2601E 66CM HEDGE TRIMMER PDF (36.3MB)
HT5100E 51cm Hedge Trimmer PDF (39.6MB) PDF (0.8MB)
HT6500E 65cm Hedge Trimmer PDF (39.6MB) PDF (0.8MB)
HTX6500 65cm Professional Hedge Trimmer PDF (43.5MB)
HTX7500 75cm Professional Hedge Trimmer PDF (43.5MB)
EGO Power+ Chain Saws
Hide Show manuals and safety sheets
Product Manual Safety Sheet
CS1400E 35cm Chainsaw PDF (64MB)
CS1401E 35cm Chainsaw Kit PDF (64MB)
CS1600E 40cm Chain Saw PDF (6.1MB)
CS1610E 40cm Chainsaw PDF (7.4MB)
CS1614E 40cm Chainsaw Kit PDF (40.1MB)
CS1800E 45cm Chainsaw PDF (29.3MB) PDF (1.3MB)
CSX3000 30cm Top-handle Chainsaw PDF (32.9MB) PDF (1.3MB)
CSX3002 30cm Top-handle Chainsaw Kit PDF (32.9MB) PDF (1.3MB)
EGO Power+ Blowers
Hide Show manuals and safety sheets
Product Manual Safety Sheet
LB4800E Blower PDF (2.1MB)
LB5300E 900m³/h Blower PDF (28.4MB)
LB5301E 900m³/h Blower Kit PDF (28.4MB)
LB5750E Blower PDF (2.5MB)
LB5800E 986M³/h Blower PDF (28.2MB)
LB6000E 1020M³/h Backpack Blower PDF (37.2MB)
LB6000E-K1103 Powerful Backpack Blower (Kit) PDF (3.2MB)
LB6002E 1020M³/h Backpack Blower Kit PDF (37.2MB)
LB7650E 1300M³/h Blower PDF (15.9MB)
LBP8000E BACKPACK BLOWER PDF (34.1MB)
LBX6000 PROFESSIONAL-X BLOWER PDF (29.6MB)
SNT2120E-AP AUGER PROPELLED SNOW THROWER PDF (3.5MB)
SNT2124E-AP AUGER PROPELLED SNOW THROWER (Kit) PDF (3.5MB)
SNT2400E 61cm Snow Blower PDF (3.5MB)
EGO Power+ Batteries, Chargers, PPE & Accessories
Hide Show manuals and safety sheets
Product Manual Safety Sheet
ABK4200-A Κάδος συλλογής PDF (7.9MB)
ABK5200-A Κάδος συλλογής ZT-5200E-L PDF (11.3MB)
ABP5200 Κιτ χορτολίπανσης για ZT5200E-L PDF (7.4MB)
AGC1001 Gutter Cleaning Pack PDF (0.8MB)
AMB1000 Πίσω προφυλακτήρας χλοοκοπτικού Ζ6 PDF (3.3MB)
AMG1000 Καλάθι αποθήκευσης χλοοκοπτικού Ζ6 PDF (8.5MB)
AMS1000 Σκίαστρο χλοοκοπτικού Ζ6 PDF (8.7MB)
AR1700 42cm Rear Roller Kit PDF (1.4MB)
AR1900 47cm Rear Roller Kit PDF (1.4MB)
AR2100 Κιτ πίσω κυλίνδρου γραμμών 52 cm PDF (2.8MB)